www.eu-ist.hu

magyar / english
Hírek Események Pályázatok
 
 
 
  EU IST Pro
  6KP / IST
  Projekt életciklus
  Archívum
 
  Ideal-ist Partner  
  Jelenleg az Ideal-ist partnerközvetítő az alábbi felhívásokat támogatja
  PPP: Future Internet
  Legújabb partnerkeresések
    Összes partnerkeresés ...
 
   
Bejelentkezés
 

Megjelent az értékelési kézikönyv + összegzés az értékelési folyamatot bemutató dokumentumokról

Forrás: EU ICT Pro

Dátum: 2007-04-19

Az Európai Bizottság elfogadta a ICT program jelenleg nyitott felhívásaihoz kapcsolódó értékelési kézikönyvet (Handbook on Evaluation and Selection of Proposals). Az értékelési folyamat, illetve az értékelési kritériumok ismerete a sikeres pályázatokhoz lényeges szempont.

A felhívások hivatalos dokumentációja (munkaprogram, pályázati útmutató, stb.) mellett, számos hasznos dokumentum és lehetőség áll a pályázók rendelkezésre amely segíti az értékelési folyamat megismerését. Célszerű a pályázat véglegesítése előtt a pályázatot értékelői szempontok szerint is áttekinteni, finomítani, akár egy "belső értékelési" gyakorlat keretében is. Az ehhez ajánlott dokumentumokat, lehetőségeket az alábbiakban összegezzük:

ICT Munkaprogram (kutatási célkitűzések, elvárt hatás ismertetése)
Az ICT munkaprogram egyebek között ismerteti az ICT programot és annak politikai/szakmai kontextusát, illetve a fő kutatási kihívásokat és a célkitűzések (research objectives) részletes leírását. Az egyes célkitűzések két fő eleme a "Targeted outcome" és az "Expected impact". A pályázatnak ezek közül a vonatkozó részekre közvetlenül hivatkoznia kell, hiszen ezek a pályázat relevanciájának tekintetében az 1. kritérium (excellence), míg a impact tekintetében a 3. kritérium (impact) pontozásának/értékelésének szempontjait jelentik (lásd lent).
 
Értékelési kritériumok (Evaluation Criteria)
Az értékelési szempontokat több hivatalos dokumentum is ismerteti. Ezek közé tartozik a Munkaprogram (ICT Work Programme) és a Pályázati útmutató (Guide for Applicants)

A munkaprogram 2. melléklete összegzi az összes eszközre (projekttípusra) vonatkozó értékelési szempontot.

A pályázati útmutató felhívásonként és eszközönként (projekttípusonként) eltér. A dokumentum 2. melléklete az adott felhívásra/eszköztípusra vonatkozó értékelési szempontokat tünteti fel. Ezért fontos, hogy a felhívás weboldaláról a megfelelő verziót töltsük le.
Figyelem! Az értékelési kritériumok az előző keretprogramhoz képest módosultak, a három fő kritérium (részletes ismertető táblázat a fent említett dokumentumokban található):
1. Scientific and/or technological excellence
2. Quality and efficiency of the implementation and the management
3. The potential impact through the development, dissemination and use of project results
A kritériumokat 0-5-ig pontozzák, minimum 3 pontot kell elérni kritériumonként, illetve minimum 10 pontot összesen, de ez még nem jelent biztos sikert. A minimum pontszámot elérő pályázatokat rangsorolják, és a rendelkezésre álló költségvetés korlátait figyelembe véve kerülnek kiválasztásra a sikeres pályázatok. (a folyamat projekttípusonként némileg eltér, részletes leírás az értékelési kézikönyvben található)
 
Értékelési űrlapok (Evaluation forms)
Az értékelési folyamat során alkalmazott űrlapok - köztük az egyéni értékelők, a konszenzus ülés eredménye, és az értékelést összesítő jelentéshez használt űrlapok. Az űrlapok struktúráját az értékelési kritériumok, illetve az értékelési folyamat adja. Az űrlapok felhívásonként és eszközönként (projekttípusonként) eltérnek, az adott felhívás weboldaláról letölthetők.
 
Pályázási és értékelési szabályok (Rules for submission of proposals, and the related evaluation, selection and award procedures)
A Bizottság ebben a dokumentumban írja elő a pályázási folyamatra, a kapcsolódó értékelésre, valamint a sikeres pályázatok kiválasztására vonatkozó szabályokat és egyben leírja a Bizottság által követendő eljárásokat. A dokumentum a felhívás weboldaláról letölthető.
 
Értékelési kézikönyv (Handbook on Evaluation and Selection of Proposals)
Az értékelési kézikönyv (Handbook on Evaluation and Selection of Proposals) részletesen ismerteti az ICT pályázatok értékelésének folyamatát, felhívásonként meghatározza az értékelési menetrendet, valamint a költségvetés felosztását kutatási célonként és eszközönként (projekttípusonként). A kézikönyv az adott felhívás weboldaláról tölthető le és innen.
 
Személyes értékelési tapasztalat

Az Európai Bizottság szakértői adatbázist (EMM – "Experts Management Module") üzemeltet, és az abban szereplő személyek közül hívja meg a pályázati felhívásokhoz az adott szakterületeken jártas szakértőket a pályázatok bírálására, majd később a projektek értékelésére. Ez kiváló lehetőséget biztosít az FP7 ICT iránt érdeklő hazai kutatóknak hogy közelebről betekintsenek az FP7 pályázati bírálati folyamatába, illetve nyomon kövessék az ICT stratégiai célok tartalmának alakulását, a projektek megvalósításának és értékelésének menetét.
A szakértői adatbázisba a következő weboldalon lehet regisztrálni: https://cordis.europa.eu/emmfp7